ZENIT TEXTILFÄRGER (efterträdare till Mats Künzl textilfärger) tele:033-205762 order@zenit-konst.se
KEMIKALIER för färgning & tryck
(PDF: Prislista ReaktivKemi)

Erkantol AS Vätmedel
Ändrar ytspänningen i färgningsbad och tryckpastor, varvid färgens inträngningsförmåga i fibern ökar.
Fördelaktigt vid hårt tvinnade garner och grova vävar.
För färgning: 1-2 ml/liter.
För tryck: 3-10 ml/liter beroende på material. Om mer har tryckpastan en tendens att skumma.  

BEIXON AB 200% Komplexbildare
Med vidare goda egenskaper under färgning och vid efterbehandling.
Binder de i hårt vatten förekommande joner som bl.a. förorsakar bildandet av kalktvål.
Underlättar jämna färgningar.
Utmärkt vid urtvättning av reaktivtryckpastor med tillhörande överskottsfärg.
Tillsättes med 0,2 gram/liter och hårdhetsgrad (dH) eller allmänt 1-2ml/liter vatten. (Uppgift om dH fås hos lokala vattenverket).

Förtjockningsmedel:
Lamalgin G-4 Natriumalginat, högviskos (4%) för reaktivfärger.
Lameprint E-90 Modifierad kärnmjölseter, medelviskos (9%) för utbränning, vinsyrareservage, etstryck m.m.
(Ersätter Lameprint A-14 och Veridickung 301)

Övrig kemi se Prislistan (PDF: Prislista ReaktivKemi)